Košarica

Ukidanje poreznog oslobođenja pri uvozu pošiljaka male vrijednosti

Dana 01.07.2021. ukida se porezno oslobođenje pri uvozu pošiljaka iz trećih zemalja vrijednosti do 22€ i od tada sve pošiljke vrijednosti do 150€ (1.135kn) biti će oporezive.

U skladu s ranije donesenim izmjenama odredbi  Direktive 2006/112/EEZ i Direktive 2009/132/EZ u pogledu određenih obveza u vezi s porezom na dodanu vrijednost za isporuku i prodaju robe na daljinu i na temelju Direktive Vijeća (EU) 2019/1995 u vezi s isporukom usluga i prodajom dobara na daljinu, odgovarajuće su izmijenjeni nacionalni porezni propisi – Zakon o PDV-u i Pravilnik o PDV-u (izmjene Zakona o PDV-u objavljene su u Narodnim novinama br. 138/20, a Pravilnika o PDV-u u Narodnim novinama br. 1/21).
Na temelju tih izmjena, od 01.07.2021. ukida se porezno oslobođenje plaćanja PDV-a pri uvozu pošiljaka nekomercijalne naravi sadržanih u malim pošiljkama, poslanih primatelju kao pismo ili paket čija ukupna vrijednost ne prelazi 22 EUR, odnosno 160 kuna.
To znači da će se od 01.07.2021. na sve pošiljke (bez obzira na njihovu vrijednost) koje dolaze iz trećih zemalja naplaćivati PDV pri uvozu.
Obveza naplate primjenjuje se i na pošiljke kupljene na daljinu prije 01.07.2021. ako pošiljke stignu na teritorij Republike Hrvatske nakon 01.07.2021.

Primjeri iz prakse:
a) – Kupnja proizvoda bilo koje vrijednosti s područja EU:
Kupili ste proizvod koji šalje prodavač iz EU, ne plaćate PDV niti carinu prilikom naručivanja niti prilikom preuzimanja pošiljke

b) – Kupnja proizvoda iz trećih zemalja do 150€ vrijednosti po pošiljci:
Kupili ste jedan ili više proizvoda koje prodavač šalje u jednoj pošiljci a čija ukupna vrijednost svih proizvoda u pošiljci ne prelazi 150€, plaćate PDV na ukupnu vrijednost pošiljke prilikom naručivanja ili prilikom preuzimanja pošiljke.

c) – Kupnja proizvoda iz trećih zemalja od 150€ vrijednosti po pošiljci:
Kupili ste jedan ili više proizvoda koje prodavač šalje u jednoj pošiljci a čija ukupna vrijednost svih proizvoda u pošiljci prelazi 150€, plaćate PDV i carinu na ukupnu vrijednost pošiljke prilikom naručivanja ili prilikom preuzimanja pošiljke (ovaj dio je ostao nepromijenjen u odnosu na razdoblje do 01.07.2021.).

Dodatna pojašnjenja:
– Što su “treće zemlje”?
Za sve države EU pa tako i Republiku Hrvatsku, “treće zemlje” znače: Sjedinjene Američke Države, Kanada, Australija, BiH, Kina, Japan, Australija, Indija, Rusija te sve ostale zemlje koje nisu članice Europske unije.

– Kako ćete znati da li ćete platiti PDV unaprijed ili prilikom preuzimanja u slučaju primjera iz prakse “b)”?
Artikli iz naše ponude imaju unaprijed zaračunat PDV i na njih prilikom isporuke plaćate samo 18,50kn za kontrolni pregled pošiljke a koji ide u prihod Hrvatskoj pošti i nije određen od strane naše tvrtke.

Ako prilikom kupnje, naručujete proizvod iz “trećih zemalja” vrijednosti do 150€, a da za njega nije obavezno plaćanje PDV-a prilikom naručivanja odnosno naša aplikacija vam isti ne obračuna s obzirom da takav način plaćanja PDV-a prodavač vašeg proizvoda nije odabrao, PDV ćete morati platiti prilikom preuzimanja pošiljke.
Utvrđivanje vrijednosti pošiljke će raditi djelatnici carinske službe pri Hrvatskoj pošti bez da vas pisanim putem traže dokaze o vrijednosti pošiljke kao što je to bila praksa do 01.07.2021., već će vrijednost utvrđivati na temelju izvozne deklaracije navedene na pošiljci.
Do sada put većine pošiljaka iz “trećih zemalja” nije se mogao pratiti obzirom da je poštarina za njih bila besplatna ili simboličnog iznosa, odnosno pošiljatelji su za male pakete uglavnom koristili uslugu slanja obične pismovne pošiljke. Zbog novih pravila sve takve pošiljke morati će imati broj koji će korisnicima služiti za praćenje.
Prilikom preuzimanja takve pošiljke, biti će vam naplaćen PDV 25% + 18,50kn za kontrolni pregled pošiljke a koji ide u prihod Hrvatskoj pošti.

– Tko bira kada će se platiti PDV?
Artikli iz naše ponude , prema ugovoru sa našim dobavljačima, u svojoj cijeni već imaju uračunat i naplaćen PDV i na njih prilikom preuzimanja plaćate samo iznos za obradu pošiljke koji ide u korist Hrvatske Pošte.

Za artikle koje samostalno želite naručiti i koji nisu u našoj ponudi, PDV će Vam biti naplaćen ukoliko se prodavač ne nalazi u sustavu IOSS automatske naplate PDV-a.

[happyforms id=”28444″ /]

Loading...