Košarica

OBRAZAC ZA JEDNOSTRANI RASKID UGOVORA O KUPOPRODAJI SKLOPLJENOG NA DALJINU

Ime i prezime potrošača:_____________________________________________________

Adresa:____________________________________________________________________

Kontakt telefon: ________________________

E-mail adresa:_______________________

Prima : Odaberi i naruči j.d.o.o. Kozjačka 65, 31000 Osijek

Ja, __________________________________________________ (Ime i prezime potrošača),

ovim putem izjavljujem da jednostrano raskidam Ugovor o kupoprodaji sljedećih roba ili usluga: ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________ ____________________________________________________________________________

 

PODACI O NARUDŽBI

Datum narudžbe ___________________________

Datum isporuke ____________________________

Broj narudžbe____________

Potpis ________________________ Mjesto i datum ____________________________________

Ugovor možete jednostrano raskinuti u roku od 14 dana bez navođenja razloga.

Da biste mogli ostvariti pravo na jednostrani raskid ovoga ugovora, morate nas obavijestiti o svojoj odluci o jednostranom raskidu ugovora prije isteka roka i to nedvosmislenom izjavom poslanom elektroničkom poštom, u kojoj ćete navesti svoje ime i prezime, adresu, broj telefona i adresu elektroničke pošte, a možete koristiti i priloženi primjer obrasca za jednostrani raskid ugovora.

Rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, roba koja je predmet ugovora predana u posjed.

U slučaju sklapanja ugovora koji se odnosi na više komada robe koji trebaju biti isporučeni odvojeno, odnosno ako je riječ o robi koja se dostavlja u više komada ili više pošiljki, rok za jednostrani raskid iznosi 14 dana od dana kada je Vama ili trećoj osobi koju ste Vi odredili, a koja nije prijevoznik, predan u posjed zadnji komad ili zadnja pošiljka robe.

Ako jednostrano raskinete ovaj Ugovor, izvršit ćemo povrat novca koji smo od Vas primili, isključujući troškove isporuke, bez odgađanja, a najkasnije u roku od 14 dana od dana kada smo zaprimili Vašu odluku o jednostranom raskidu ugovora.

Povrat novca možemo izvršiti tek nakon što nam roba bude vraćena i isključivo uplatom na Vaš račun.

Izravne troškove povrata robe morate snositi sami. Odgovorni ste za svako umanjenje vrijednosti robe koje je rezultat rukovanja robom, osim onog koje je bilo potrebno za utvrđivanje prirode, obilježja i funkcionalnosti robe.

Odaberi i naruči j.d.o.o.

Kozjačka ulica 65

31000 Osijek

OIB: 32627936668

 

 

Obrazac možete preuzeti u PDF formatu klikom na link :

Jednostrani raskid ugovora
Loading...